Защитен: СВЕТЛИНА: ПЕТЪР ДЪНОВ /Учителят Дънов/ февр.02

Защитен: СВЕТЛИНА: ПЕТЪР ДЪ...

Документален филм http://penko.ru/up/gulov/dunov.mp3 Учителят Дънов СВЕТЛИНА: ПЕТЪР ДЪНОВ Вулфила. „Той печели любовта и уважението им със своя безупречен християнски начин на живот”. Тези думи са написани за епископ Вулфила и с тях приключва дипломната работа „Миграция и...

Translate »