Tags

Related Posts

Share This

АРХИВНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ

АРХИВНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ

Разни :

Указ N126 на княз Александър I за обявяването на село Попово за град, 10 юни 1883 г. ново

Писмо от сръбския министър-председател Милутин Гарашанин до началника на вранския срез по повод събитията в България след преврата срещу княз Александър, 20 август 1886 г. (Източник: Необработен фонд, Отдел „Ръкописи“, Народна библиотека на Сърбия)ново (Благодарности към г-н Неманя Калезич)
Продажба на задържани гъски в Белград (1888)

Стихове от Камило Морган, посветени на княз Фердинанд, 30 май 1888 г. [Източник: ЦДА, Ф. 3к, оп.7, а.е. 25, л. 1-3]ново

Писмо от председателя на софийското ловно дружество „Сокол“ до Стефан Стамболов по повод провъзгласяването му за негов почетен председател (1893)
Новогодишна поздравителна телеграма от братя Маркови до Ст. Стамболов (1893)
Новогодишна поздравителна телеграма от Чардафон Велики до Ст. Стамболов (1893)
Писмо от Ив. Салабашев до Стефан Стамболов относно негативната реакция на европейските финансови кръгове по повод намаляването на заплатите на служителите в България (1893)
Новогодишна поздравителна телеграма от дупнишки партизани до Ст. Стамболов (1894)
Информация в сръбски вестник от Дирекцията на сръбските дирекция за отпускането на специален пътнически влак по повод посещението на сръбския крал Александър Обренович в София (февруари 1897 г.)ново (Благодарности към Неманя Калезич)

Дюрастел, А. Международен алманах за България. С., 1898 г. (Внимание файлът е над 200 МВ) ново(Благодарности към ст.ас. Христо Беров)

Сведение за българин, подозиран като сръбски шпионин, 30 март 1898 г. [Източник: ДАА, Фонд 315к (Българска легация в Белград, 1880-1944), оп. 2, а.е. 3, л. 28] ново (благодарности към ст. ас. Христо Беров)
Сведение за българин, подозиран като сръбски шпионин, 22 март 1899 г. [Източник: ДАА, Фонд 315к (Българска легация в Белград, 1880-1944), Оп. 2, a.е. 3, л. 27] ново (благодарности към ст. ас. Христо Беров)