Tags

Related Posts

Share This

Конфликтът между съюзниците – Бугарски фалсификати за Македонскиот народ

Конфликтът между съюзниците

 

Авторът започва с моментите на конфликт между съюзниците през широко анализ.

За България и окупацията, за окупатори смята – сърбите и гърците, докато за българите мъдро премълчава дори напротив не смята за такива, за които казва:- „… Ние сме тази борба Mакедонија от първите дни на сръбската и гръцката окупация нататък (Българската! – з.н). Първоначално управлявала обща радост и изблик на народна благодарност към ослободителите … „ – И вместо да каже за българската окупация на Пирин и Одрин, авторът с нови мъгли. Предава сведения на някакъв „български вестник – Б, лгарин“ от Солун, като нещо много значимо (само не казва по какво), толкова, че и „ненатрапчиво“ му налага на читателя. – Ясно е – читателят на „независимите доклад“ трябва да се убеди, че щом пише „българския“ вестник „Б` лгарин „от Солун – Македония, а срещу окупаторите – сърбите и гърците, тогава народът в Македония трябва да е“ Б `лгарски“ (!). Но паднал в собствената капан и неубедливост, именно той казва: – „Сръбският войник, като Гркот бе твърдо убеден, че в Македония ще намери свои сънародници, хора, които говорят неговия език, което ще се обръщат с живеят или ЗИТО …. Теорията която учи още като млад за сръбска Македония и гръцка Македония естествено страдала, но патриотична убеденост, че македонецът трябва да стане грък или сърбин, ако вече не е станало, остава недокоснато „. – И всичко до тук е точно, но – до тук до къде се ограничили себе си и читателя защото това напълно се отнася и за българина – войник окупатор на Македония. И той като сърбина и Гркот „като млад е учил теория“, но за „Българска Македония“ (предишен за – „Гръцка“ и „Сръбска“). И за да се дозакопа напълно в своето бугарофилство автора продължил с неясен дори глупав извод: – „Само българските агитатори и пропагандисти на внесувале в населението идеята, че това е българско“. (! – З.н) – казах автор? … Каква идея може да приемат българските пропагандистри освен българска и след като при това се различават от гръцките и сръбските! – З.н) „. – И за да си (ни) разясни тази си каша, авторът още толкова дозаплеткал че дори след това на някой невежа в Балканските поводи, нищо не му е ясно. Именно разясни на Сръбско-Гръцката престъпна пропагандна мисия и работа в Македония и между македонския народ, за България и българите – мълчи. – Още повече без никакви факти, които биха му поткрепиле тезите залепва етикети – “ българско население „, нещо, което прави и друг Сръбски или Гръцки пропагандист когато за същия македонски народ казва – „сръбско население“, „гръцко население“. Че се сплетуваат тезите се вижда и от самите изречения:„Много по-лесно е за един сърбин или грък да разкрие всички те престъпна патриоти, отколкото било то за турските власти, под абсолютните режим да го направят. Начините за събуждане на националното съзнание са били много по-добре известни на гърците и на сърбите, първо защото те са свикнали да използват в собственото си дело. Свещеници, учители, групи съществували между Гърция и Сърбия, както и между българите „. – Но след това пък залетува в български води казал, че павиле сърбите и гърците, докато за българите премълчава. Дори и от тези примери на бити свещеници и епископи ясно да се види, че на македонците свещеници бити от сърбите, еднакво се далечни и българите. Именно сърбите ако свещеничеството елемент не е склонен, веднага протерувале или натискали да замине в България, но тези свещеници и с цената на мъчения и побои не са искали да напуснат, нито при българите. За това автора казва: – „… Но тази министерска заповед не е предотвратила местния управител на Велес, няколко седмици по-късно (24 януари / 6 февруари) да забрани на Неофит да държи служба и събирания в епископите, да се гледа с свещеници от църквата или да поддържа връзка със селата. Защото епископът отказа да приеме прикриените нотки, които му били давани да замине за България, в края е изпратен офицер в дома му, придружен от войници, който взел къщата му след тайно го биел. По същия начин, Козма, епископ от Дебър, е бил принуден да напусне мястото си и да напусне града. В Скопие е дори по-лошо. Там който я държал Епископијата, архимандрит Методий бил изхвърлен от първо къщата, взет със сила, затворен в една стая и бит от четирима войници, докато загубил съзнание (08/21 април).Изхвърлен на улицата, Методий избягал в съседна къща, в която е живял някой французин, който му разказал за случилото се на г.Карлие френския консул в Скопие „. – Методий след това под защитата на консула в Солун заминава където прегледале чуждестранни лекари на 15/28 април и намерили, че неговото изказване е „напълно вероятно“. Но в Солун за него вече няма работа, там пък е трета още по-ожесточена армия и пропаганда – гръцката. – Да е поуверлив за сръбската пропагандна мисия чрез духовенството в Македония, авторът дава някаква формуляр декларация, която свещениците по селата и техните паство трябвало да изпратят до г. Виркентиј сръбският митрополит в Скопие, която одрекувале от наложената българщината и се връщат в старата „Српштината“. За това и ни дава предполагаема изявление на епископ Неофит за сръбските изтезания към „българските села“ и това му казал на своя „прогонувач „а само авторът знае кого, къде и кога (?). – Нищо не дава, което би поткрепило достоверността на съобщенията изреченото а иначе много обича да цитира уточни с лица, снимки, свидетелства, но когато става дума за Сръбска или Гръцка пропаганда или престъпление, но когато е българска въпрос, не е верен на това правило. Тук е и твърде бегъл и работи по типа – „Казала-казала“ , което е недопустимо за международен и независим доклад.

 

Въпроси за българите

 

Каква е българската политика към oфицијална македонците.
Подржувачите на тази политика заслужават такъв отговор:
Да видим какво има българско в България. Официално българите са с идентичността на Татаринот Аспарух.

Първият въпрос – Какво общо има днешния език в България с оригиналния български и колко думи има друга от български език?

Отговорът е, че няма нищо общо и че денешнијот литературен език се основава на езика Кирил и Методий, който произхожда от Централна Македония околностите на Солун, означава диалекта на Македонския.

Второ въпрос – Какво общо има дешното българско писмо знаците, които използвали Татарите българи? Отговорът е – Никаква, писмото се основава на Македонската кирилица.

днешната българска култура и фолклор няма нищо общо с Татарската Българска. Се знае кой песни са свирят и пеят в България и каква връзка има с македонската култура.
– Ако някой се определил да бъде българин, а македонец, това е негово право, но и никой не му е виновен и няма право да атакува нас македонците, които Запазваме си нашия български идентичност и култура.

– Безспорно е, че голям брой българи в период на липса на македонска държава и невъзможност за нейното създаване се самоопределят като припаданици на държавата, която обхваща македонското население, се обявяват като – българи, ромеи, гърци, сърби, турци и др.
Защо Гоце Делчев взима псевдонима „Aхил“ – Той е наясно за своя български идентичност, защо, ако е българин, не е взел напр. Асдпарух или Кобурт!

Когато за първи път се появява на Балканите, македонската държава, а когато Българската?
Самоличността на македонеца не случайно опстоил. Македонската култура и традиция е силна и е в основата на всички култури на Балканите.

– Ако македонската култура и идентичност започва с Тито, Тогава защо се самоопределят като българи граждани в днешна Турция, днешна България, Гърция, САЩ, Австралия, Аржентина .. хора, които не са живели в България и не са били повлияни от титовата Македония. Тези хора си пазят собствените традиции и език.