Откриване на музей восъчни фигури във Велико Търново