Протести пред сградата на Парламента на Асоциацията на Българите Боледуващи от Астма