Репетиция за Коледа

 

Репетиция на Професор Венцеслав Николов