Сулина, Румъния през погледа на Пенко Русев и Деяна Бонева