Tags

Related Posts

Share This

Черногорский Крал моли най-настоятелно

№ 386 28. IX. 912.

Ministre Guechoff Sofia

Черногорский Крал моли най-настоятелно да му се изпрати първата парична вноска защото многобройните пленени турци ранени черногорци товарят черногорското съкровище отдавна изпразнено. Изплащането може да стане чрез Търговската Банка в Милано. Ще взема разписка каквато ми посочите.

Колушев

[Източник: ДАА, ф. 339 к оп. 1, а.е. 76, Преписка с Министерството на външните работи, Б.Н.Б, М-во на финансите; писма от Черногорското М-во на финансите и Министерски съвет: Относно заема на Черногорското правителство от България по време на Балканската война 1912 год., л. 2]