Великият Ихтимански Канал

VIDEO:


14.05.2015.bmp

Вижте какво е общото на Великата Китайска Стена и Великият Ихтимански Канал.

Какъв човек трябва да си за да провалиш проект за над 700 000 лева.

Да провалиш една стратегическа важна идея и да я окалпазаниш поради собствена некадърност или финансови интереси.

Translate »